Wanneer handschoenen dragen zorg

Met handschoenen en andere beschermingsmiddelen bescherm je dus je zelf en de cliënt. De kans op het overdragen van micro-organismen wordt bij goed. Werk wanneer mogelijk van schoon naar vies. Zorg dat je handen goed droog zijn als je handschoenen aantrekt om huidirritatie te voorkomen.

Uitgever: Agentschap Zorg en Gezondheid. Handschoenen dragen of gewoon goed uw handen wassen? Ook niet-steriele handschoenen zijn toch hygiënischer dan goed gewassen handen. Onder uw nagels blijven bijvoorbeeld altijd bacteriën zitten. Als u handschoenen aantrekt, bedenk dan niet alleen wanneer u ze aantrekt, maar ook wanneer ze uit moeten en. De verantwoordelijkheid voor het dragen van handschoenen is neergelegd bij de medewerker, wanneer het gaat om het voorkomen van besmetting door de cliënt.

Draag niet-steriele handschoenen bij elke directe patiëntenzorg en bij contact met. WANNEER DIENEN NIET- STERIELE HANDSCHOENEN VERWIJDERD TE WORDEN. Het dragen van handschoenen is geen vervanging voor handhygiëne. Was of desinfecteer de handen na het uittrekken van handschoenen. Benodigdheden voor verpleging en verzorging in de thuissituatie, zoals steriele handschoenen of wegwerphandschoenen, zijn onderdeel van de uitrusting die de zorgverlener nodig heeft voor een goede zorgverlening. De zorgverlener moet ervoor zorg dragen dat deze uitrusting beschikbaar is en van goede kwaliteit is. Een initiatief van het Vlaams Agentschap. U bent in goede handen – Campagne rond handhygiëne ter bestrijding van zorginfecties in de Vlaamse woonzorgcentra.

Ferubel, FOS, VVSG en Zorgnet Vlaanderen, en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen. Het klopt, handschoenen dragen tijdens de verzorging kan ook. Onder de verzorging wordt niet alleen verstaan het wassen op zich. Er wordt gesproken over de algehele zorg. Bacterien gaan overal zitten, dus ook onder de. Hoe kunt u het best met handschoenen omgaan: zorg dat uw handen schoon en droog zijn voordat u de handschoenen aantrekt.

Als u langer dan tien minuten handschoenen moet dragen, gebruik een katoenen. De eigen kleding moet de onderarmen onbedekt laten;. Maak gebruik van nitril wegwerp handschoenen ! In diverse beroepsgroepen worden wegwerphandschoenen gebruikt en voorgeschreven. Het belangrijkste doel is het voorkomen van infecties.

Overal in de zorg is het dragen van handschoenen bij de verzorging van mensen verplicht wanneer je in. Hier lees je wat deze handschoenen inhouden en wanneer je moet kiezen voor steriele handschoenen of niet-steriele handschoenen. De indicaties voor het dragen van niet-steriele handschoenen zijn beperkt tot specifieke zorghandelingen, zoals het verzorgen van wonden, stomaverzorging en. Ik werk in de gehandicaptenzorg met zeer ernstig meervoudig gehandicapten. Wanneer dien je handschoenen te dragen ? Ik wil wél handschoenen dragen, maar wil niet dat cliënten denken dat ik hen vies vind.

En als ik alles zeg, bedoel ik ook alles:. Eigen regie in de zorg niet zaligmakend. Indicatie – wanneer door twee personen steriel gewerkt moet worden (aangeven van steriel instrumentarium). Werkwijze Voorbereiding — verwijder alle sieraden van de eigen handen — was de handen en onderarmen. ZHH HH RICHTLIJN HANDSCHOENEN DRAGEN. HGR: Aanbevelingen ter voorkoming van nosocomiale infecties.

CDC: Recommendations for Isolation Precautions in Hospitals. De maatregelen die in dit protocol staan vermeld, dragen bij aan goede hygiëne en infectiepreventie in het ziekenhuis.