Wat betekent stellig

Er volgde een stellige ontkenning van een verband tussen de gebeurtenissen van 11 september en het bewind van Saddam. Absoluut, Afdoend, Afdoende, Apodictisch, Bepaald, Bepaaldelijk, Beslist, Categorisch, Expliciet. Stellig communiceren We noemen enkele kenmerken van gedrag wat bij stelligheid hoort: Iemand die stellig overkomt lijkt zeker van zijn zaak of van zijn eigen gelijk. Er is geen enkele twijfel te bespeuren. Vertalingen in context van "Dit is stellig " in Nederlands-Frans van Reverso Context: Dit is stellig de reden waarom wij er meestal in slagen, overeenstemming te bereiken onder een brede groep vertegenwoordigers van producenten, werknemers en andere sociale en beroepscategorieƫn.

Wat betekent stellig

Dit alles betekent stellig niet, dat dit populair gehouden boek in alle onderdelen het eind van alle tegenspraak zou zijn. Er zijn allerlei zaken waarover, ook binnen het raam van de Schriftgegevens, verschillende opvattingen en interpretaties mogelijk zijn. De Vergelykende trap, by de Stellige vergelee- ken, voert de hoedaanigheyd eene treede verder, en breydt de betekenis uyt, door het by- voegen van er, als Grooter^ Kleyner, Ryker, Ar- Vier. Doch het woord is Nederduitsch, uit plui-ing, en betekent het geplui, of het pluis van de vogelvederen. Je wilt – onder geen voorwaarde – de ander zijn of haar gelijk geven. En dat betekent dat je elke kans op nuance of ruimte moet vermijden.

Wees dus stellig met alles wat je zegt.

Wat betekent stellig

Want stelligheid draagt bij aan overtuiging. Het woord categorisch kan in de standaardtaal in het hele taalgebied gebruikt worden als synoniem onder meer voor stellig, pertinent, onvoorwaardelijk, krachtig, formeel, onverbiddelijk, bepaald, onomwonden. Marco Borsato weigerde categorisch naar de kapper te gaan. Met al te stellig spreken over God heeft Van den Broeke moeite gehouden.

Maar ik heb wel meer duidelijkheid gekregen over wat het geloof voor mij betekent. Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van " stellige overtuiging" in de context. DutchDeze verordening betekent een kleine, maar naar mijn stellige overtuiging belangrijke stap in de goede richting. Daarom heeft de commissie BBV besloten om in navolging van de RJ richtlijnen te gaan publiceren en daarbinnen onderscheid te maken tussen stellige uitspraken en aanbevelingen. Deze stellig uitspraken en aanbevelingen komen vooral voort uit de notities van de commissie.

De betekenis van stellige uitspraken en. Zijn advies: Presenteer elk bod stellig als een eindbod. Dat is precies wat Jeffrey Stolk deed bij de woning in Enschede (vraagprijs: 169.000 euro) deed. Wat je als potentiƫle kopers dan in elk geval moet weten, aldus De la Porte, is hoeveel je maximaal voor een huis overhebt. Ook deze dichter was stellig interpassief.

Elsbeth Etty neemt wekelijks de stapel binnengekomen boeken door, signaleert en geeft een eerste oordeel. Deze week over een nieuw woord, oude dichters en wereldgeschiedenis. Wat interactiviteit betekent, lijkt me duidelijk. Als ik dan brieven van vertegenwoordigers van Natuurmonumenten lees, denk ik: daar zit wat in, de natuur moet behouden blijven.

Zo niet, dan betekent dat: volgende stuk. Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid bij sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. De gemeente Barendrecht en de Barendrechtse voetbalverenigingen BVV. Ik realiseerde me dat de toon en stelligheid van haar opmerking de vorming van een positieve relatie belemmerde en verdere communicatie ontmoedigde. Laat ons u begeleiden bij het schrijven van uw opiniestuk.

Zodat u aandacht krijgt voor uw zaak. In een live uitzending van 2M ontkent de Marokkaanse minister Mustapha Khalfi, stellig het bestaan.