Wat is bso in nederland

Je kunt MBO dan vergelijken met ASBO, aanvullend secundair beroepsonderwijs. KSO (kunst secundair onderwijs): kunst dus 😉 TSO (technisch secundair onderwijs): met richtingen als handel etc. Dit is per definitie na schooltijd en hele dagen tijdens de schoolvakanties, en soms ook voor de school begint en als overblijven tussen de middag. Men spreekt over buitenschoolse opvang op het moment dat er.

In de eerste graad van het secundair onderwijs (het eerste en het tweede leerjaar) zijn weliswaar technische opties mogelijk, maar wordt er niet gesproken van onderwijsvormen (tso, aso, kso en bso ).

Wat is bso in nederland

Een zogenaamd zevende specialisatiejaar geeft toegang tot het hoger onderwijs. In die zin lijkt het me een combinatie van wat wij als MBO kennen met een portie algemeen secundair onderwijs. Of dat laatste dan van een HAVO achtig niveau is zou ik niet kunnen zeggen. BSO is waarschijnlijk vergelijkbaar met VMBO. BSO : vergelijkbaar met de praktijkrichtingen op ons VMBO maar dan zesjarig met een optioneel zevende jaar wat toelating geeft tot het Belgische hoger onderwijs. ASO: vergelijkbaar met ons HAVO en VWO, afhankelijk van de gevolgde richting. Er zijn duidelijk zwakkere en sterkere richtingen op het ASO.

Wat is bso in nederland

Diploma van Secundair Onderwijs, richting Beroepssecundair Onderwijs ( BSO ). Soort onderwijs: middelbaar beroepsonderwijs.

Functie van het diploma: biedt toelating. BSO staat voor Buitenschoolse opvang. Er is binnen BSO sprake van voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en naschoolse opvang. Kleuteronderwijs en lager onderwijs.

Aanvullend secundair beroepsonderwijs (ASBO). Je hebt ook nog TSO = technisch secundair onderwijs, BSO = beroeps secundair onderwijs. Mensen die BSO volgen stoppen meestal met school na het middelbaar, er zijn er ook die een zevende specialisatiejaar volgen. Goed, wat zijn de grote en de kleine verschillen in onderwijs met NL en BE?

KSO(kunst secundair), BSO (beroeps secundair), TSO(technisch secundair) en ASO(algemeen secundair?) te vergelijken met de richtingen van NL? Campus Mercurius biedt bijna alle schooltypes aan. Zowel VWO, HAVO, VMBO-T, VMBO-GT, VMBO-K als VMBO-B kennen hun plaats op onze. Nederlandse waardering en NLQF niveau.

Dankzij onze zeer praktijkgerichte aanpak zijn leerlingen die in België de 6 leerjaren van de b-stroom (en later BSO ) doorlopen hebben op hun 18 volledig. TSO, KSO, BSO ) of een zevende jaar BSO dat de mogelijkheid biedt om het getuigschrift van secundair.

Wat is bso in nederland

HBO en WO denk ik), technisch secundair onderwijs (TSO), beroeps secundair onderwijs ( BSO ) en. In een situatie met 3 personen, waarbij 1 de volle 6 jaar ASO heeft gevolgd, waarbij de 2e persoon de volle 6 jaar TSO heeft gevolgd en de derde de eerste 2 jaar ASO heeft gevolgd, daarna 2 jaar TSO en vervolgens de laatste 2 jaar BSO ( het watervalmechanisme), wie volgt er dan de A-stroom en wie de. Het bso of beroepssecundair onderwijs is een van de vier onderwijsvormen waarvoor jongeren na de eerste twee jaren van het secundair onderwijs kunnen kiezen. Deze onderwijsvorm richt zich op jongeren die vooral al doende leren.

Wat ik in mijn opleiding heb gemist voor het werken in de bso g. Beroeps secundair onderwijs ( BSO ) is vooral een praktische. Overige suggesties ter versterking van de bso. Is er iemand die verhuisd is van BE naar NL en die zijn A2 diploma heeft laten omzetten? Met wat komt het hier in NL overeen? Jullie zouden mij echt helpen hiermee! Deze dienst kan leerlingen testen, vaststellen wat er mis is en een begeleidingsplan opstellen. Andere benamingen: onderwijsbegeleidingsdienst, centrum voor educatieve dienstverlening. Diploma vmbo – kaderberoepsgerichte leerweg.

Op basis hiervan worden deze studiebewijzen in. Vlaanderen met 4 vormen: aso, bso, kso en tso.