Wat is dualiteit

Met non dualiteit kun je problemen oplossen op een ander niveau dan ze zijn ontstaan. De manier van denken zit dicht tegen spirituele verlichting aan. Als je je gaat verdiepen in de werking van de wetten van het leven, dan stuit je op het begrip van “Dualiteit”. Voordat we ingaan op deze vraag, moeten we ons eerst afvragen waar wij, deze planeet. Duaal of dyade, komt van "twee", betekent tweeheid, tweevoudig, tweeledig, tweetallig. Door de eeuwen heen zijn bewustzijnstheorieën gelanceerd om te verklaren wat bewustzijn is.

Wat is dualiteit

Zijn idealistisch dualisme, of interactionisme, floreert nog steeds dankzij het Christendom. Het lijkt alsof je een individu bent met een vrije wil. Dualiteit is een begrip dat voortvloeit uit het lineair programmeren. Non- dualiteit, ofwel a-dvaita, betekent geen-twee. We zullen niet opgaan in het grote bewustzijn maar voor eeuwig vanuit onze eigenheid een toevoeging zijn van Gods Liefde. Het dualisme hoeft dan ook niet opgeheven te worden maar wel de disharmonie in het dualisme.

En dat is precies wat Christus heeft gedaan. Hij is de Stemvork van het universum. Het eerste wat jullie moeten weten – los van het feit dat binnenin je goddelijkheid bestaat – dat op deze planeet iets is dat dualiteit wordt genoemd.

Wat is dualiteit

Die dualiteit representeert zich als een balans naar de goddelijkheid … de donkerste energie die je je ooit kunt voorstellen, die jij bent met je naam erop. In het dagelijks leven ervaren mensen beperkingen, remmingen, spanningen en negatieve emoties die teweeggebracht worden door tweeheid, dualiteit. Tegenstellingen worden gezien als iets wat. Leer de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn en niet zoals je denkt dat ze zijn. De wereld bestaat voor mij alleen maar uit dualiteit, en het is de kunst die dualiteit te omarmen.

Nu snap ik dat ze het goed bedoelen, alsof je in die omarming één wordt met de dualiteit. Het wordt ook heel mooi gezegd, wat op zich al inspireert. Maar als spirituele tip snap ik er niks van. Eerder deelde ik al een film van Paul Smit in een blogartikel, en in dit artikel deel ik twee animaties waarin hij vrij helder en kort begrippen als non- dualiteit en in het nu leven uitlegt. Nu kan ik mij niet 100% vinden in met wat Paul Smit zegt en dat hoeft ook niet. Energie vind je in miljarden vormen. Interview met Guri de Blok uit De Koorddanser Wat is non- dualiteit ? Bijvoorbeeld tweeheden zoals hoog-laag, man-vrouw, ik en niet-ik. Een ander woord voor non- dualiteit is: niet-weten.

A-dvaita, niet-twee, is een apofatische term, een vorm van ontkennend. Deze realisatie kan gevoelens van vrijheid, sereniteit en liefde brengen, maar dat hoeft niet perse. Het kan ook een eenvoudige helderheid geven van wat je bent. En als je dacht van wel, dan was het wat het was: schijn-ontwaken. Het referentiepunt in Non dualiteit is.

Wat is dualiteit

De Realiteit past zich niet aan aan jou of mijn belangen, angsten of wensjes. Waarheid is Waar, of dat nu geapprecieerd wordt of niet. Dat is nou net zo cool en zo (potentieel) bevrijdend. Een leuke film met de titel – Alles over Niets – over Non-Dualisme. Hierin wordt helder uitgelegd wat dat precies (niet) inhoudt. Giddens herconceptualiseert het traditionele.

Je zou kunnen zeggen dat de mystieke kern van iedere religie non-dualis- tisch is.