Wat is een debat

Binnen een debat is er altijd sprake van een stelling en twee partijen: de voorstanders en de tegenstanders. De taak van de voorstanders is om een geloofwaardige invulling aan de stelling te geven. Beide teams wisselen elkaar af in een. Verschil met een discussie is dat je in een debat niet van je eigen standpunt afwijkt. Daarin moet je laten zien aan een jury wie het beste kan debatteren.

Wat is een debat

Een gewoonlijk aan bepaalde regels onderworpen openbare discussie tussen twee of meer deelnemers over een bepaald, meestal van te voren vastgesteld onderwerp.

Het openbare debat wordt doorgaans ingeleid door een voorzitter. Een bekend literair debat vond onder voorzitterschap van Ischa Meijer plaats te. In een, vooraf vastgesteld, spreekregime is bijvoorbeeld vastgelegd wat de spreekvolgorde is en hoe lang de spreektijden zijn. Het debat bestaat vaak uit één spreker tegen één spreker. Iedere spreker krijgt drie beurten : een opbouwende beurt, een verweerbeurt en een conclusiebeurt. Wie tijdens het debat niet zeer zorgvuldig luistert, kan niet goed reageren op de spreker voor hem.

Wat is een debat

Dit is dodelijk omdat niet-weerlegde argumenten van de voorstander, verliespunten zijn voor de tegenstander.

Maar luisteren is meer dan alleen horen wat er gezegd wordt. Het is ook waarderen wat er wordt gezegd: klopt. We geloven dat je door het debat kritischer en onafhankelijker leert denken. Op deze website vind je alles wat je nodig hebt om zelf te debatteren. Het grootste deel is helemaal gratis.

Oefeningen, stellingen, informatie. Een debat kan worden gezien als een spel met verschillende partijen waarin je van tevoren een standpunt opgelegd krijgt. Het doel van het debat is dat je dit standpunt zo goed mogelijk verdedigt en de jury overtuigt van jouw mening. Dit vereist niet alleen een goede mondelinge presentatie maar ook. Een discussie is een vorm van bespreking, zoals een gesprek of andere vorm van communicatie, tussen twee of meer partijen over een bepaald onderwerp, waarbij de partijen elkaar van een bepaald standpunt proberen te overtuigen. Met behulp van argumenten proberen de partijen elkaar te overtuigen om uiteindelijk tot.

Een discussie is een niet-gepland iets, waarin mensen wanneer ze maar willen hun mening mogen zeggen en daar zo lang over mogen doen als ze willen. Bovendien zijn er dan afspraken over wie wanneer iets mag zeggen en is willekeurig roepen. Een debat is gepland en mensen bereiden zich er dus meestal op voor.

Wat is een debat

In de dagelijkse praktijk worden ze ook vaak door elkaar gebruikt. In beide gevallen praten mensen met. In deze handleiding vindt u theorie, tips en trucs om het debat als lesmethode in te zetten op het vmbo.

De theorie van dit boekje is zoveel mogelijk in een taal gezet die past bij vmbo-leerlingen, zodat u de informatie zo gemakkelijk mogelijk aan uw klas. Het woord debat staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. Er komen veel dingen aan bod die te maken hebben met debatteren. Natuurlijk leggen we uit wat het is en hoe debatteren in zijn werk gaat. Handig als je mee wil doen aan Op weg naar Het Lagerhuis. Yassin vond Geert Wilders een belangrijk onderwerp.

Als moslim ergert hij zich nogal aan hem: “Hij beledigt de buitenlanders. Ik merkte in het debat gelukkig dat niemand het echt met hem eens is. Ik mocht gelukkig tegen de stelling zijn dat hij alles mag zeggen. Ik zeg ook wat ik wil, maar ik ga niemand beledigen. Definiëren geeft je de mogelijkheid om duidelijk te maken wát je precies verdedigt (en wat de tegenstander betwist). Gaat de stelling bijvoorbeeld over de gezondheid van kinderen, dan kan de voorstander aangeven of het over de lichamelijke, geestelijke of maatschappelijke gezondheid gaat. Nog voor u uw betoog voor de eerste termijn uitschrijft, vraag uzelf af: “ wat wil ik in dit debat bereiken? Als u graag een meerderheid wilt voor een amendement dat u mogelijk indient helpt het niet als u het college wegzet als incapabele bestuurders.

En als u uzelf wilt profileren voor pers en publiek is een verhaal dat erg. Wat hebben Bill Clinton, Oprah Winfrey, Tony Blair, Ted Turner en Brad Pitt gemeen? Ze waren allemaal lid van een debatvereniging toen ze studeerden. Voor talloze succesvolle mensen vormt het wedstrijddebat een goede leerschool om beter te communiceren. Dat is eigenlijk niet gek want door te debatteren worden. De basishouding in het debat is uiterst kritisch. Een debater moet zich tot het uiterste inspannen om de argumenten van de tegenpartij op juistheid en geloofwaardigheid te testen. In een debat klopt iets pas als het tegen het meest kritische licht staande blijft.

De grondhouding is derhalve: wat gezegd wordt, klopt niet, tenzij.