Wat is een elektronische bron

Dit is hoogst merkwaardig omdat een URL. Wat doe je wanneer je de auteur, titel of datum van een internetbron mist? In dit artikel staan alle voorbeelden met uitleg op een rij. Het is heel belangrijk om de bibliografische gegevens van de bronnen die je leest heel goed bij te houden zodat je er correct kan naar refereren.

Bij twijfel is het veiliger om iets te veel dan te weinig bronvermeldingen op te nemen. Het is ook heel belangrijk om eigen werk na te lezen op correcte.

Wat is een elektronische bron

Elektronische communicatie is het overbrengen van informatie van een zender naar een of meerdere ontvangers door middel van elektronische ( elektromagnetische) signalen. Bekijk de elektronische bron die we als voorbeeld hebben gebruikt. Als je informatie uit een bron parafraseert vermeld je deze bron door middel van een nootnummer in de tekst, een noot onderaan de pagina en een titelbeschrijving in de literatuurlijst. Wees kritisch bij het selecteren en gebruiken van bronnen uit categorie 2 ( Informatie op websites. Wikipedia, weblogs en internetfora) en categorie 3 ( Documenten op een website).

Wetenschappelijke publicaties komen steeds meer in elektronische vorm beschikbaar, niet alleen meer gedrukt. Voor de verwijzing naar elektronische publicaties wordt aangeraden dezelfde elementen in de referentielijst op te nemen als bij gedrukte bronnen en zoveel informatie toe te voegen over de. Verwijs alleen naar bronnen waarvan. Alfabetisch overzicht van alle ektronische bronnen waartoe u toegang heeft via het netwerk van de Koninklijke Bibliotheek van België. De lezer van de tekst kan in de bronnenlijst alle gegevens terugvinden die nodig zijn om de bron eventueel zelf te raadplegen.

Wat is een elektronische bron

Voor elke verwijzingen moet de lezer kunnen nagaan of de bron correct gebruikt is. Het gaat om audiovisuele bronnen en elektronische bronnen die je via het. Het heeft als voordeel dat er niet wordt gewerkt met voet- of eindnoten, wat meteen plaatsbesparing inhoudt. Als de lezer de gegevens betreffende een aangehaalde bron wenst te kennen, is hij echter verplicht telkens de bronnenlijst te raadplegen.

Bij het lezen van de tekst is het ook niet meteen duidelijk over welke soort. Dit betekent dat er een verwijzing in de tekst gezet moet worden waaruit blijkt wat de oorspron- kelijke bron is. Wie dat niet doet maakt zich schuldig aan plagiaat. Je hebt in Word een hele handige optie, waarbij je kan aangeven wat voor document het is, gegevens invoeren en word maakt zelf de referentielijst.

Voor je word-documenten zou ik " elektronische bron " of indien mogelijk "rapport" gebruiken, denk ik. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in. Wat betreft de doelgroep denken wij vooral aan redacties van boeken en. In tegenstelling tot wat het geval is bij een tijdschriftartikel wordt bij een krantenartikel ook de datum. Merk op dat je bovenaan het type van de bron kan selecteren. Er zijn heel wat mogelijkheden: – Boek. Artikel uit een krant of tijdschrift.

Hoe verwerk ik bronnen in een verslag volgens de APA richtlijnen? Als je voor een werkstuk literatuur en andere bronnen hebt bestudeerd, kun je daar tóch delen uit overnemen als je je houdt aan de APA richtlijnen. De kracht van zacht: Wat mannen over vrouwelijke vergaderstijlen kunnen leren. Waarom zijn er voorschriften voor bronvermelding ?

Wat is een elektronische bron

Bij het schrijven van een werkstuk, het maken van een praktische opdracht of het werken aan je profielwerkstuk maak je gebruik van het werk van anderen. Iedere tekst, film, artikel, blog-post of andere inspiratiebron die je gebruikt, is precies dat: een bron. De andere school (in andere plaats, zelfde opleiding) had meer zoiets van.

Bij een vermelding van een elektronische bron in de literatuurlijst druk je de titel (of de omschrijving) schuin af. Binnen Stenden wordt het citeren, parafraseren en annoteren zonder bronvermelding aangemerkt als plagiaat wanneer de 5 % grens wordt. Wat je niet in je literatuur- of bronnenlijst opneemt zijn de bronnen : – die je niet hebt gebruikt maar wel. Er kan alleen geciteerd worden vanuit de originele bron. Naar deze aangehaalde bronnen moet verwezen of gerefereerd worden.

In de tekst zelf moet dus op één of andere manier verwezen worden. Bij heel wat elektronische tijdschriftartikels wordt een DOI (digital object identifier) of. Een belangrijke elektronische bron is ook de website van de Studie- en documentatiedienst van de Federale overheidsdienst Financiën en van de Hoge Raad.