Wat is een scriptie

Hoewel het belang van de scriptie en de eisen die eraan worden gesteld per universiteit en per studierichting verschillen, is de scriptie meestal het laatste onderdeel van de opleiding. Het verschilt per studie wat je precies moet doen. Een scriptie is een verslag van een onderzoek of stage. Op de site van de Rijksuniversiteit Groningen valt het volgende te lezen. De doctoraalscriptie is een argumentatief betoog op basis van eigen analyse.

Wat is een scriptie

Ze is de neerslag van een substantiele literatuurstudie, waarin tevens terugkoppeling en synthese is terug te vinden.

In een goede scriptie staan over het algemeen altijd een paar vaste onderdelen. Natuurlijk kan het ook voorkomen dat er vanuit je opleiding of door je begeleider wordt gevraagd bepaalde veranderingen in de standaard opzet van een scriptie te maken. Houd altijd goed rekening met de eisen. Het schrijven van een scriptie is als een eindsprint naar de finish van een lange marathon: het geeft glans aan je welverdiende diploma. Want in de praktijk blijkt de scriptie vaak een struikelblok voor studenten. Studenten hebben soms geen idee wat er van ze verwacht wordt en ze schakelen.

Andere woorden voor scriptie zijn thesis of eindverhandeling.

Wat is een scriptie

Het maken van een scriptie is voor een student een verplicht onderdeel van een academische of hbo-opleiding. Een paper kan bijvoorbeeld ook beschrijvend en beschouwend zijn. Kies een onderwerp dat je leuk vindt! Lees hier alles wat je moet weten om een abstract te kunnen schrijven: van het aantal woorden en de inhoud, tot extra tips en een checklist.

Elke student bedenkt een eigen resultatenhoofdstuk. Het perfecte voorbeeld voor jouw resultatenhoofdstuk zul je waarschijnlijk niet vinden. Bekijk een paar verschillende resultatenhoofdstukken en bedenk dan zelf wat het beste is voor jouw scriptie. Voor wat betreft de scriptieverdediging zijn er ook wel een paar zaken die van belang zijn en die te vergelijken zijn met het maken van een tentamen. Een van de belangrijkste zaken is dat je een scriptieverdediging niet kunt en moet willen voorbereiden. Het woord zegt het al een beetje: een leeswijzer wijst de lezer op de goede weg.

Een leeswijzer kan gebruikt worden in een wetenschappelijk boek en een jaarverslag, maar ook in een scriptie. Er zijn enkele redenen om een leeswijzer in je scriptie op te nemen. Door middel van een leeswijzer zorg. Dit is namelijk het laatste onderdeel van de opleiding waar de student aan werkt om de master of bachelor te behalen. Schrijf zakelijk, beknopt en neutraal. In het hoofdstuk Methode, wordt aangegeven wat de opzet en uitvoering van het onderzoek is.

Wat is een scriptie

De methode moet bij het probleem en de vraagstelling(en) passen.

Anderen moeten op basis van de methode het onderzoek opnieuw uit kunnen voeren. Hiermee wordt voor de begeleider duidelijk wat de student van plan is en hoe hij zijn onderzoek wil aanpakken. Een abstract voor een bachelor- of een masterproef schrijven Wat is een abstract ? Voordat je gaat nadenken over een mogelijk onderwerp voor je scriptie, is het belangrijk om eerst duidelijk voor jezelf te hebben wat nu precies een scriptie is. Na het vinden van een geschikt onderwerp start je jouw zoektocht naar het. Veel studenten vinden het lastig om een goede methodologie voor hun scriptie te schrijven. Want wat vermeld je hier nu precies in en wat niet? Uiteraard maakt het hierbij uit of je een hbo of wo studie volgt (en wat voor studie), maar met onderstaande praktische tips kom je al een heel eind om je onderzoeksmethoden.

Hallo Tweakers, Op 9 januari heb ik mijn scriptie ingeleverd, maar tijdens het inlezen voor mijn verdediging ben ik helaas nog wat domme vormfoutjes tegengekomen waardoor ik mij nu druk maak dat mijn scriptie wellicht als onvoldoende zou kunnen worden aangemerkt. Ken je scriptie van binnen en van buiten. Lees je scriptie veelvuldig door voordat je je mondelinge verdediging hebt. Daarbij is het aan te raden om een uitgeprinte versie van je rapport en bijlage mee te nemen naar je verdediging voor eigen gebruik.