Wat is geldschepping

Hoe is de moderne geldschepping door banken ontstaan? Waarom kunnen we elkaar betalen met waardeloos papier of nummer in een computer? Door geldschepping neemt de maatschappelijke geldhoeveelheid toe. Wanneer de maatschappelijke geldhoeveelheid afneemt, spreken we van geldvernietiging.

Geldschepping kan op drie manieren: Transformatie.

Wat is geldschepping

Bijvoorbeeld doordat er geld van een. Geld “in de kluis” van een bank telt dus niet mee bij de geldhoeveelheid. Daardoor valt op voorhand niet vast te stellen wat de optimale groei vanuit de binnenlandse bron van geldschepping zou zijn.

Het stelsel van fractional reserve banking is veel flexibeler dan andere stelsels in die zin dat het niet alleen de groei van de geldhoeveelheid kan verzorgen, maar. Wat is het verschil tussen chartaal en giraal geld? Wat is de maatschappelijke geldhoeveelheid en waar bestaat deze uit? Hoe doet een bank aan chartale geldschepping ? Wat betekenen de begrippen: kas, tegoed centrale bank, debiteuren en rekening courant tegoeden?

Wat is geldschepping

Welke posten op de balans van de bank veranderen door geldschepping ? In een video geeft De Nederlandsche Bank uitleg over geldschepping en de rol van centrale banken. Weinig mensen zullen bij het afrekenen van de dagelijkse boodschappen stilstaan bij de vraag wat de definitie is van geld en hoe geld ontstaat. Het burgerinitiatief Ons Geld heeft geldschepping op de agenda gezet.

Maar wat is geldschepping eigenlijk? Geld wordt evenmin gedekt door fysiek goud of zilver in een kluis. Niet alleen particulieren of bedrijven lenen bij banken, banken lenen zelf ook. Zo kunnen ze mensen die krediet nodig hebben faciliteren.

Een balansmanager van de ABN-Amro legt uit hoe dat gaat. Het begrip omvat al het chartaal en giraal geld dat in handen is van het publiek – particulieren en ondernemingen met uitzondering van het kasgeld van de geldscheppende (primaire) banken. Dat geld wordt niet meegeteld omdat dat kasgeld uitsluitend dient ter dekking van de direct opeisbare tegoeden in handen van het. In een nog niet zo ver verleden deden de mensen allemaal zelf het werk: men verbouwde zelf groenten en fruit, hield zelf wat vee, maakte zelf zijn kleren. Had men een goede oogst aan aardappelen gehad, en dus aardappelen over, dan ruilde men die aardappelen tegen vlees wat. En zelfs dat het, in het systeem dat we nu eenmaal hebben, best handig is dat er centrale banken bestaan. Maar ook dat (centrale) banken wel wat beter. ECB of de overheid, maar van commerciële banken.

Wat is geldschepping

Dit leidt tot kredietbubbels, financiële crises en groeiende ongelijkheid. De rauwe realiteit in minder dan 20 minuten. We hebben een korte documentaire gemaakt waarin we in Jip&Janneke taal vertellen hoe geld geschapen wordt, wat de werking en de. Onder geld moet al datgene worden verstaan wat de functie van ruilmiddel vervult en als zodanig algemeen wordt aanvaard.

Deze geldschepping is gebaseerd op de ervaring van de banken, dat de chartale gelden, die bij een bank ter bewaring zijn gegeven, niet allemaal tegelijk worden opgevraagd. Een alternatief is daarom volgens het SFL dat een publieke instantie het monopolie op geldschepping krijgt. Wat maatschappelijk gezien wenselijk is, valt niet.