Wat te doen bij automatiseringsproblemen

Heeft een kind dat er niet wijs uit raakt een automatiseringsprobleem ? Of heeft het misleidende instructie gekregen? Dyslexie is in wezen een automatiseringsprobleem, zo luidt een populaire stelling. Daar lijkt wat voor te zeggen: dyslectici slagen er maar niet in iets te doen wat voor anderen vanzelf gaat, automatisch dus. Bij automatiseren is het juist de bedoeling dat je iets kan doen zonder erbij na te denken.

Als het kind ouder wordt komt het in de problemen als de manier te traag is. Wat er geleerd is zijn ze binnen de kortste keren weer kwijt, het wordt niet doorgesluisd naar het lange termijn geheugen. Hoe ze ook hun best doen, het komt niet goed en netjes op papier. Vanuit de beelden wordt de tekst als het ware vertaald naar wat er zou kunnen staan. Bij het opschrijven worden de woorden zacht mompelend gespeld en is het moeilijk de letters in de juiste volgorde neer te zetten. Of als hij of zij slecht geslapen heeft: te veel aan mijn hoofd momenteel.

Voor velen geeft onbalans met het voelen en doen problemen. Het kind heeft leerproblemen, automatiseringsproblemen en daarbij last van motorische onrust en onoplettendheid, wat logisch is als je hoofd vol zit. Geef het kind wat meer tijd, zodat het zichzelf verbaast dat het zelfs tijd over heeft ! En dit kun je natuurlijk ook thuis doen. Niet alleen hebben beelddenkers moeite met. Hoeveel kaartjes mogen er vandaag naar de oranje enveloppe?

En wat is ieder kaartje jou als ouder waard (gepast belonen). Ook de ouders hebben reeds veel inspanningen gedaan om hun kind te helpen. De kern is een automatiseringsprobleem : wat bij anderen automatisch verloopt, blijft bij het kind met een leerprobleem extra aandacht en controle vragen. Laten we de positieve kant niet vergeten. Kinderen met dyscalculie hebben hun eigen talenten. Vaak zijn deze kinderen creatief en artistiek. Sommigen blinken juist uit in sport.

Het is belangrijk om te letten op de talenten van het kind en een school of beroep te kiezen wat bij het kind past. Het praten helpt het kind om zijn aandacht vast te houden en stuurt het handelen. Middelste zoon is onderzocht ( tijd geleden) en is ernstig dyslectisch. E3 nivo, tafels en topo krijgt hij niet geautomatiseerd, gewoon NIET, hoeveel en hoe hard we ook oefenen.

Vriendin van hem ook ernstig dysletisch ( naast pddnos) even. Deze problemen laten zich zien als automatiseringsproblemen, leesproblemen, spellingproblemen en rekenproblemen, ook wel genoemd in termen als: dyslexie. Bij de rechtgeoriënteerde leerstijl gaat men direct een poging doen om tot de oplossing te komen en kijkt dan of men het goed heeft gedaan. Zij hebben dikwijls problemen met de typisch schoolse vakken zoals spelling, schrijven en rekenen, wat soms ook automatiseringsproblemen wordt genoemd, maar. Het kind moet ook leren dat leren soms niet leuk is, dat het soms saai is en dat je je over een drempel heen moet zetten om iets te doen wat niet je primaire. Op die manier kunnen ze twee of meer dingen tegelijk doen, zoals lezen en begrijpen, autorijden en praten, luisteren en schrijven (bijv. bij het maken van aantekeningen).

Wat te doen bij automatiseringsproblemen

De combinatie van deze twee problemen maakt dat veel taken voor iemand met dyslexie moeilijk uit te voeren zijn. Bij het lezen is Flits hét trainingsprogramma om letterspellende of lettergroep- spellende leerlingen te brengen tot directe woordherkenning. Een nieuwe krachtige trainingstechniek is: directe auditieve feedback. Wat kun je doen in je (kleuter)klas? Deze kinderen verkennen hun omgeving door middel van verbale taal. Om het kind de onoverzichtelijke omgeving beter te laten begrijpen, is het belangrijk dat je met jonge kinderen bespreekt wat en. Twee dingen tegelijk doen is voor iemand met dyslexie heel moeilijk, bijvoorbeeld het tegelijk moeten luisteren en schrijven.

Hier wordt niet zoveel over gepraat noch geschreven dus daarom vind ik het belangrijk om hier ook aandacht aan te geven. Nog wat later zijn deze sommen zelfs geautomatiseerd. Dan weet uw kind, als vanzelf, dat het antwoord 14 is. Blijft uw kind dit erg moeilijk vinden,ook na veel en goede hulp op school, dan noemen we dat een automatiseringsprobleem. Deze leerproblemen ontstaan doordat de kinderen het vaak niet goed doen bij klassenactiviteiten. De school adviseert ons nu haar niet mee te laten doen met de CITO-toetsen en haar naar vervolgonderwijs VMBO-LWOO te sturen. Het is zeer goed mogelijk dat u gelijk heeft en de school niet. Juist als er meerdere problemen tegelijk spelen (comorbiditeit), is het ingewikkeld om een goede diagnose.

Telvaardigheid lijkt een centrale plaats in te nemen in een keten van ontwikkeling van kennis en vaardigheden, waarbij een volgende stap het automatiseren van de rekenfeiten is, beginnend met optelopgaven onder de tien. De geconstateerde automatiseringsproblemen zijn dus mogelijk het gevolg van eerdere.