Wat zijn vaktermen

Bewoording 2) Jargon 3) Technisch woord 4) Technische term 5) Technische uitdrukking 6) Term 7) Term uit een jargon 8) Terminus technicus 9) Uitdrukking 10) Uitdrukking die eigen is aan enig beroep 11) Vakuitdrukking 12) Vakwoord 13) Woord Gevonden op. Lijst van vaktermen in het Nederlands. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Hieronder staat een alfabetische lijst van vaktermen in het Nederlands. Iemand die al jaren voor een chemisch bedrijf werkt, weet inmiddels wel wat er met bepaalde vaktermen wordt bedoeld. Termen worden per definitie gebruikt.

Wat zijn vaktermen

Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek. Wil je meer woorden en mogelijkheden? Omdat wij er ons van bewust zijn dat het niet voor iedereen gesneden koek is, willen wij je graag een handje helpen door onderstaande uitleg. A-B-)Formaten (A-B-)formaat is een eenheidsformaat voor papier, waaraan drukpersformaten zijn gerelateerd. Dit zijn onze meest gebruikte formaten: A0: 84 x 118,8. Annonceren = Afroepen van bestellingen.

Arroseren = Het bedruipen, begieten tijdens bakken of braden. Barderen = Bedekken of omwikkelen met vers vet spek. Ook moet je wel eens nadenken wat ze precies bedoelen als ze iets zeggen tegen jou. Vandaar dat we hier een aantal vaktermen uitleggen die je als Horeca-assistent heel vaak zult tegenkomen. Veel van die termen zijn overgenomen uit het frans, vandaar dat je zoveel franse woorden tegenkomt. Zowel in de Schrijfwijzer als op deze website is het gebruik van vaktermen zo veel mogelijk vermeden.

Waar nodig is direct beknopt uitleg gegeven. Wanneer de uitleg onvoldoende is, kan het raadplegen van deze lijst mogelijk uitkomst bieden. Let op: het gaat om vereenvoudigde definities. Welke zijn de bakwijzen van rundsvlees? Het rundsvlees, lamsvlees en bepaalde soorten wild worden gebakken naar de wens van de gast. Het is dan ook de taak van diegene die de bestelling opneemt, om zelf te informeren naar de juiste bakwijze van het vlees. Bleu: het vlees is aan de binnenzijde nog volledig rauw.

INJECTIE Wil de arts er absoluut zeker van zijn dat het geneesmiddel in het bloed terechtkomt, dan moet gebruikgemaakt worden van de toediening per injectie. De toediening per injectie heet parenterale toediening. Wat is de vakterm voor plaatselijke toediening? Wat is het belangrijkste kenmerk van een plaatselijke. De belangrijkste termen worden hieronder uitgelegd.

Eigenschappen van een journalistiek artikel. Fresnel-lenzen worden ook vaak gebruikt in flitsers, wat wordt aangegeven door de concentrische cirkelvormige lijnen die zichtbaar zijn op het witte diffusiescherm dat de flits afdekt. De projectielens die wordt gebruikt om het licht van een vuurtoren te projecteren is ook een voorbeeld van een enorme fresnel- lens. Op deze pagina vindt u uitleg van een aantal vaktermen met de eventueel daarbij behorende maten zoals deze in het Bouwbesluit zijn vastgelegd.

Wat zijn vaktermen

Deze maten zijn van toepassing voor trappen in een nieuwbouwwoning, die toegang verschaffen tot een verblijfsruimte en die veel in de trappenbranche worden gebruikt. Kleursysteem wat gebruikt wordt om de kleur te bepalen. Stans De vorm van het etiket wordt met behulp van de stans uitgesneden uit het materiaal. Vrijwel alle vormen en formaten zijn mogelijk. Deze lak kan worden toegepast om het etiket te voorzien van een glanslaag.

De lak werkt tevens als extra bescherming. Aflopend Plaatsing van bijvoorbeeld een afbeelding over de afsnee. Bandzetter Boek waarvan het boekblok in een boekband is bevestigd oftewel een gebonden boek. Bekledingsmateriaal Sterk papier, linnen en. Weet gij lezer wat „farad" beteekent ? Of : kunt ge zeggen wat is : „ fasenverschuiving", een „Ohmsche weerstand", een smoor- klos, een shunt ? Het zijn alle vaktermen op eletroteehnisch gebied. En aangezien de een voor, de ander na dit gebied betreedt en over electroteelmische zaken leest en schrijft, is het van belang. Wij stellen de volgende definitie van.

Engels uitgesproken) gebruikt en deze term raakt steeds meer ingeburgerd.