Weglatingsteken streepje

Een weglatingsteken wordt gebruikt om aan te duiden dat een woorddeel is weggelaten dat voorkomt in een volgend of voorafgaand woord (Schrijfwijzer). Voor het weglatingsteken gelden twee voorwaarden: 1. De apostrof wordt gebruikt als weglatingsteken om aan te geven dat er letters of cijfers in een woord of getal zijn weggelaten. Het wordt gebruikt om aan te geven dat een deel van een woord is weggelaten. In dit voorbeeld is het laatste deel van het woord.

Weglatingsteken streepje

Hottentottententententoonstelling Wanneer schrijf je woorden aan elkaar? Wanneer maak je gebruik van een koppelteken en wanneer gebruik je het weglatingsstreepje? De een doet het op gevoel, de ander kent de.

Hierdoor wordt het streepje dus onjuist gebruikt. Wel juist is: zomer- en winterschoenen. Het weglatingsteken wordt hier ook wel divisie genoemd. Je geeft daarmee aan dat er eigenlijk. Niet het allerbeste voorbeeld, maar ik.

Weglatingsteken streepje

Je mag maar één streepje gebruiken bij een woord waar een koppelteken instaat.

Een liggend streepje kan op drie manieren worden gebruikt: als koppelteken, als weglatingsteken, of als afbreekstreepje. Het streepje kan bepalend zijn voor de betekenis van woorden of zinnen. Bekijk hier de video over de apostrof en over het trema! Weet je wanneer je het koppelteken gebruikt. Stap 2, Alleen, Ga een typwedstrijd spelen.

Maak vervolgens de volgende drie oefeningen. Spelling: Weglatingsteken en koppelteken. De Verderkijker biedt bij de opdracht passende externe linkjes naar uitleg, oefenmateriaal of filmpjes. De vetgedrukte woorden moet je opnieuw invullen met het juiste weglatingsteken of koppelteken. Hier vind je een extra oefening over het weglatings- en koppelteken. Oefening: Weglatingsteken of koppelteken-2.

Maar zoals de naam het al zegt, wordt het gebruikt om iets weg te laten. Zodra je begrijpt wat er precies wordt weggelaten uit het woord, wordt het gemakkelijker om te begrijpen waar het weglatingsteken geplaatst moet worden. Wil je dit filmpje kijken en tegelijkertijd nuttige oefeningen maken? Liggend streepje, trema, apostrof, accenten. Min-teken – Streepje – Koppelteken – Koppelstreepje – Afbreekstreepje – Weglatingsteken – Hyphen, Weggelaten woorddelen worden vervangen door een weglatingsteken.

Weglatingsteken streepje

Als de spaties weggelaten zouden worden, kan het aandachtstreepje (in eerste instantie) de functie lijken te hebben van een afbrekings- of weglatingsteken. Of het aandachtstreepje lang of kort is, maakt niet uit. Maar binnen één tekst of uitgave mogen lange en korte streepjes natuurlijk niet afgewisseld worden. Toegevoegd door Hilde Doms – Interactieve oefening.

De leerlingen lezen de opgegeven woorden aandachtig en duiden aan of het woord een van de volgende woordtekens nodig heeft of niet: weglatingsteken, liggend streepje, deelteken, of accent. Als u een deel van een woord weglaat zet u op die plaats een streepje. Dit wordt gedaan omdat dit element herhaald wordt. Zo hoeft u niet twee keer hetzelfde woorddeel te gebruiken.

De winkel is gespecialiseerd in auto- en caravanverhuur. Waar is het weglatingsteken correct? Is het weglatingsteken vereist of niet? Duid het correct gebruik van het weglatingsteken aan. Taaltip Kort streepje als weglatingsteken in samentrekkingen.

Wanneer in twee samengestelde woorden achter elkaar geschreven eenzelfde woord voortkomt.