Wereldwijde systeembanken

De Financial Stability Board stelt jaarlijst de lijst met wereldwijde systeembanken samen. ING behoort tot deze lijst en wordt dus gezien als een bank die van belang is voor het wereldwijde financiële systeem. Om het wereldwijde financiële systeem te waarborgen wil het Financial. Het failliet van een van de globale systeembanken kan een catastrofe betekenen voor het financiële systeem. ING behoort nog altijd tot de 29 banken die van zo groot belang zijn voor het wereldwijde financiële systeem, dat zij een extra hoge kapitaalbuffer moeten aanhouden. ING blijft behoren tot de banken die van belang zijn voor het wereldwijde financiële systeem.

Wereldwijde systeembanken

Dat blijkt uit een bijgewerkte lijst van de Financial Stability Board (FSB), de organisatie die de hervorming van het internationale bankentoezicht coördineert.

De systeembanken moeten een extra kapitaalbuffer aanhouden zodat zij beter in staat zijn om onverwachte verliezen op te vangen. Bij problemen is de kans op enige vorm van redding. ING Bank is de enige Nederlandse bank die aangemerkt wordt als een wereldwijde systeembank. Dit is opgenomen in een lijst van de. Dat maakte de Financial Stability Board (FSB), de organisatie die de hervorming van het internationale. Deze maatregelen helpen het systeem te veranderen", zei FSB-voorzitter Mark Carney. Individuele banken worden nu samen met hun investeerders en schuldeisers verantwoordelijk voor de kosten van hun eigen daden.

Wereldwijde systeembanken

De Nederlandsche Bank heeft de eer om vast te stellen in welke mate Nederlandse banken een risico opleveren voor ons financiële stelsel. Met een ingenieuze puntentelling heeft het vandaag vijf banken aangewezen die extra kapitaaleisen om de oren krijgen (=extra eigen vermogen aanhouden, want systeembank ). Econoom Dirk Schoenmaker pleit op basis van internationale vergelijking voor verhoging leverage ratio in Eurozone tot minimaal 5,5%. Dat blijkt uit een reeks maatregelen die vrijdag zijn gepubliceerd door de Financial Stability Board (FSB), de wereldwijde raad van centrale banken en ministeries van financiën die de stabiliteit van het financiële systeem in de gaten houden. De raad heeft de lijst gemaakt in reactie op het faillissement van. Novum) – ING wordt dit jaar wederom gerekend tot de groep banken die essentieel zijn voor de stabiliteit van het wereldwijde financiële systeem. De bank krijgt daarom in principe over vier jaar extra kapitaaleisen opgelegd. Dat heeft de internationale toezichthouder Financial Stability Board (FSB) gemeld. Van zodra ze in werking zijn getreden, zullen die akkoorden een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat de systeembanken ontbonden kunnen worden zonder een beroep te doen op publieke middelen en zonder het wereldwijde financiële systeem te verstoren”, aldus nog Carney.

Eerder dit jaar bleek dat bijvoorbeeld bij de publicatie van een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hierin nam het IMF de Duitse financiële sector onder de loep. Het constateerde dat de Deutsche Bank van de wereldwijde systeembanken het meest verweven is met andere systeembanken. Aegon is dinsdag toegevoegd aan een lijst van negen verzekeraars die volgens de internationale toezichthouder FSB als systeemverzekeraar dienen te worden aangemerkt.

Systeembanken van het grootste soort dus: mondiaal systeemrelevant. De enorme omvang van BlackRock, ook wereldwijd de grootste belegger, baart sommige deskundigen zorgen. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, overweegt BlackRock en enkele concurrenten aan te. Grote internationale banken die veel krediet verstrekken en een essentiële functie hebben binnen de maatschappij zijn systeembanken.

In Nederland zijn ING, ABN AMRO, SNS en de RABOBANK de grootste systeembanken. De val van de Lehmanbrothers zorgde voor een wereldwijde kettingreactie. ING behoort ook wereldwijd tot de systeembanken en was daarom al verplicht om 1 procent extra kapitaal aan te houden. Vorig jaar werd de nieuwe Europese bankenwetgeving, de Capital Requirements Directive IV (CRD IV), aangenomen. Banken zijn al verplicht om tenminste 7 procent kernvermogen. Dit betekent hogere kapitaaleisen dan voor andere banken.

De lijst bevat met ING Groep ook één Nederlandse bank. De beoordeling gebeurt onder meer op grond van de grootte van de bank, zijn verbondenheid met het wereldwijde bancaire systeem en zijn complexiteit. TLAC verplicht wereldwijde systeembanken om bail-inbaar vermogen aan te houden om met onverwachte verliezen om te kunnen gaan. Het doel daarvan is de kans te verkleinen dat deze financiële instellingen failliet gaan. Een faillissement zou namelijk leiden tot instabiliteit in het mondiale financiële. Lidstaten mogen van systeembanken eisen dat ze hogere buffers aanhouden. Alle Europese en wereldwijde systeembanken moeten aan de Commissie doorgeven hoeveel belasting ze hebben betaald, hoeveel subsidie ze hebben ontvangen en hoeveel winst er is gemaakt. In het Financieele Dagblad zeg ik vandaag hierover dat deze nieuwe boekhoudregels (IFRS 9) een substantieel effect hebben op –met name- systeembanken.

Omdat toekomstige verliezen naar voren worden gehaald. Vandaar dat afgelopen vrijdag de accountants, waaronder KPMG, wereldwijd de. Een schoolboek over dictator Stalin staat op de zwarte lijst. Onder Poetin bewondert Rusland weer éé.

Wil God dat Nederlandse vrouwen zwijgen? Vindt God dat vrouwen moeten zwijgen in de kerk? Die kwestie verdeelt een Nederlands kerkverband, da. EUR 160 mrd, waarvan circa EUR 45 mrd voor grote Europese banken.