Werkbladen groep 6

Maak hier in enkele klikken een werkblad. In de klas van Owen zitten 30 kinderen. Hoeveel kinderen zitten er in elk groepje? Melle en Colin gaan met hun vader naar opa en oma.

Met deze werkbladmaker kun je breuken op de getallenlijn maken, elk werkblad is uniek en zoals je van ons gewend bent met antwoordenblad. Dat kan bij het tafels oefenen groep 6. Je kan oefenen op tijd, met werkbladen en tafel spelletjes spelen. De werkbladen zijn voor de inzet in scholen en voor privé gebruik gratis. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder. Bijzonder is dat er honderden opgaven zijn en dat bij elke opgave de getallen, namen en sommige zelfstandige naamwoorden variabel zijn.

See more ideas about Homeschool, Homeschooling and Teacher stuff. Een overzicht van de stof voor rekenen groep 6, met links naar video uitleg, online oefenen en werkbladen. Optellen van hele getallen (herhaling). Automatiseren van het optellen van twee getallen onder de 10 met als doel dat de leerling ze zonder verder nadenken paraat heeft. Rekenen groep 6 – Je kind in groep 6 helpen met rekenen? Bekijk de checklist voor rekenen groep 6 en download de werkbladen rekenen (PDF). Luisterwoorden, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8. Onthoudwoorden, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep 8. Tweelingwoorden, Groep 4, Groep 5, Groep 6, Groep 7, Groep.

Nog steeds onbeperkt werkbladen printen, wel vele nieuwe somtypen en uitbreidingen! Maak een model van het trommelvlies Werkblad. Lesideeën en Werkbladen thema Techniek en Maken. Hier zie je 6 plaatjes van een kastanjeknop.

Een werkblad met voorvoegsel oefeningen. Waar zet je een punt, vraagteken of uitroepteken? Doel De leerlingen oefenen met samenstellingen. Materialen – taakblad ( groep 6 -blok 2-les 7) – antwoordblad ( groep 6 -blok 2-les 7- antw) Activiteiten Laat de leerlingen de opgaven op het taakblad maken.

Werkbladen groep 6

Zin in taal groep 6 : thema 9 – woordzoeker. BEGRIJPEND LEZEN Hieronder vind je enkele werkbladen om zelfstandig het tekstbegrip te oefenen zoals de CITO het toetst en ontwikkelt je woordenschat. Beschrijvingen van veel voorkomende kleine dieren. Overzicht van verschillende kleine dieren en hun kenmerken.

Veel kinderen hebben een favoriete website. Ook spelen veel kinderen spel- letjes op internet. Wat is jouw favoriete plek op internet? Ook in dit schooljaar heten we u weer van harte welkom op de site van Spelling in beeld extra.

Op deze site vindt u extra taken bij de methode Spelling in beeld. Hierna vindt u een overzicht van de taken per blok, maar u kunt aan de rechterzijde ook specifieke bladen op jaargroep, type taak en spellingcategorie zoeken. Deze speciale uitgave voor basisscholen en remedial teachers biedt de gelegenheid om leerlingen extra te laten oefenen met rekenen in groep 6. Klik op een van de onderstaande deelgebieden en er wordt automatisch een werkblad inclusief antwoorden voor u gegenereerd. Deze is te gebruiken op het digibord maar natuurlijk ook uit te printen.

Wilt een een ander werkblad, klik dan op F5.