Werkloosheidsuitkering aanvragen

U hebt een periode in loondienst gewerkt en uw arbeidsovereenkomst werd beƫindigd? U bent schoolverlater en u vindt niet meteen werk? Hoe moet u een aanvraag indienen na een tewerkstelling? Hoe zal uw dossier behandeld worden? Hoe wordt het Handvest van de Sociaal Verzekerde toegepast in de werkloosheidsverzekering? U werd ontslagen en u gaat een werkloosheidsuitkering aanvragen ?

Werkloosheidsuitkering aanvragen

U bent tijdelijk werkloos of u hebt een deeltijdse tewerkstelling? We leggen uit wat je moet doen om een werkloosheidsuitkering aan te vragen en wat je plichten zijn als je een uitkering ontvangt.

Vraag online een WW-uitkering aan op werk. U kunt dat vanaf 1 week voordat u werkloos wordt doen. Wij hebben dan de salarisgegevens die we nodig hebben om te beslissen over uw uitkering. En wij kunnen u dan snel laten weten of u recht heeft op een WW-uitkering. Lukt het niet om op tijd ander werk te vinden? Misschien heeft u dan recht op een WW-uitkering. Als u uw werk kwijt bent, hebt u mogelijk recht op een werkloosheidsuitkering.

Werkloosheidsuitkering aanvragen

Dat is een uitkering die u krijgt als u een tijdlang in loondienst gewerkt hebt.

Een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering dien je in bij een uitbetalingsinstelling (HVW of vakbond). Als je lid bent van het ACV kan je bij ons terecht. De uitbetalingsinstelling behandelt je dossier en stuurt het naar de RVA. Daarnaast moet je je inschrijven bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling ofwel. Meldt je van bij het begin van je werkloosheid aan want je wordt pas vergoed vanaf de datum van je aanvraag.

Als je werkloos wordt gaat het leven gewoon verder. En blijven ook de kosten en facturen binnenkomen. Snel een werkloosheidsvergoeding aanvragen is dus de boodschap. Een werkloosheidsuitkering vraag je aan bij een uitbetalingsinstelling. Jouw vakbond neemt voor zijn leden die rol van. Houd er rekening mee dat het 5 dagen kan duren voordat u uw DigiD ontvangt. Vanaf 1 week voor uw laatste werkdag kunt u uw WW-uitkering aanvragen. Dan hebben wij de salarisgegevens die nodig zijn voor.

Talloze topics hierover, en ook heel wat informatie online te vinden, maar ik zie door het bos de bomen niet meer. Daarom even een schets met wat vragen. Stel, ik ontvang op 15 januari mijn ontslagbrief. EN een bepaald aantal dagen arbeid als werknemer hebt gewerkt in een referentieperiode die de aanvraag om werkloosheidsuitkeringen voorafgaat.

Wanneer kom je terug in aanmerking voor werkloosheidsuitkeringen?

Werkloosheidsuitkering aanvragen

Na je schorsing kan je zelf opnieuw een werkloosheidsuitkering aanvragen. Je komt ook terug in aanmerking, nadat je opnieuw een welbepaald aantal arbeidsdagen in een nieuwe tewerkstelling kan bewijzen. Als je aan de voorwaarden voldoet om uitkeringen te krijgen, krijg je een uitkering vanaf de datum van de aanvraag.

Je moet zowel op het moment van de aanvraag als op het moment van de toekenning van uitkeringen voldoen aan deze voorwaarde. Om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering moet je, naast de andere voorwaarden, voor je aanvraag een aantal dagen in loondienst gewerkt hebben. Bepaalde dagen worden gelijkgesteld met gewerkte dagen, zoals betaalde ziekte- en vakantiedagen. Het aantal dagen dat je gewerkt moet.

Om op de uitkeringen gerechtigd te zijn, volstaat de onderwerping aan de sociale zekerheid niet. De werkloos geworden werknemer moet daarenboven nog een aantal arbeidsdagen bewijzen (wachttijd) gedurende een bepaalde periode (referteperiode) die de aanvraag voorafgaat.