Witte slavernij

Wat gebeurde er waar tijdens de transatlantische slavernij ? Vind de antwoorden in deze online special van de NOS, die je meeneemt in het Nederlandse slavernijverleden. De sterke visuele scheidslijn tussen witte, vrije en zwarte, tot slaaf gemaakte mensen zorgde er onder meer voor dat racisme een ideologische basis voor slavernij vormde. Het eerste Europese verzet tegen slavernij, en dan vooral slavenhandel, kwam in de 17e eeuw van bepaalde protestantse-christelijke groeperingen. De slavenhouders hebben de archieven meer naar hun hand kunnen zetten dan de slaven zelf.

Witte slavernij

Die door weinigen opgeschreven conclusie kan je wel trekken als je de inmiddels losgekomen stroom aan berichten op rij zet die in blanke kerken in Nederland zijn verschenen.

Deze bewering uit een artikel van econoom Thomas Sowell wordt online veel gedeeld. In enkele gevallen is er zelfs opzichtig met cijfers gesjoemeld om het fenomeen te kunnen minimaliseren. Witte Amerikanen en Europeanen hebben vandaag de dag in westerse maatschappijen geen achtergestelde positie omdat een voorouder voor kortere of langere tijd op een gallei roeide, hoe zwaar dat ook geweest is voor de betreffende voorouder. Het welzijn van afstammelingen van Afrikaanse slaven. De discussie rond Zwarte Piet laait op omdat zijn oorsprong ingebed zou liggen in slavernij. Sowell merkt op dat niet alleen de geschiedenis van de slavernij is verdraaid door het filteren van feiten.

Witte slavernij

De geschiedenis van de slavernij wordt ons verteld als een geschiedenis van zwarte slaven, door blanken onderdrukt en vernederd. Het was in werkelijkheid ingebed in grootschalige blanke slavernij, ook in de tijd van de zwarte slaven.

Dat is uitvoerig gedocumenteerd, maar wordt. Het is inmiddels een bekend tafereel in het Amsterdamse Oosterpark op 1 juli: Afro-Nederlanders komen samen voor de herdenking van de slavernij bij het Nationaal Monument Slavernijverleden. Er wordt een moment van stilte in acht genomen, er vindt een kranslegging plaats. De Grote Inhaalslag wordt vervolgd vanaf 8 maart met zelfhulpgroepen om zwarte en witte identiteit verder te onderzoeken. In april en mei kun je zelf aan de slag met microrevoluties, in samenwerking met Sinan Çankaya. Kijk bij De Nieuwe Liefde voor het hele programma en lees ons interview met de.

Zo werd bijvoorbeeld beweerd dat er vandaag de dag geen nazaten van slaafgemaakten in Noord-Afrika zijn omdat moslims hun slaven standaard gecastreerd zouden hebben. Een slavernijmuseum dat alle nuances toont, kan het wij-zij denken doorbreken en mensen verbinden. Dit is overigens 13 jaar voordat de slavernij op Bonaire werd afgeschaft. Voor die tijd sliepen de slaven in de buitenlucht of in kleine houten hutjes. Op twee plaatsen langs het Pekelmeer zijn verschillend gekleurde slavenhuisjes te zien. Bij de witte zoutpan staan de witte slavenhuisjes en okergele slavenhuisjes vind je bij.

Er zijn immers nog geen communicatiemiddelen die lange afstanden kunnen overbruggen, zoals telefoon of internet. Zo hebben zwarte Afrikanen geen contacten met witte mensen en witte Europeanen niet met Afrikanen.

Witte slavernij

Elke groep heeft een eigen manier van leven en een eigen manier van denken. Eerst maar even met het goede nieuws beginnen: over één ding zijn de partijen in de gemeenteraad van Amsterdam het in elk geval eens: het geplande slavernijmuseum moet er komen. Op de wereldkaart zijn, met uitzondering van de Poolgebieden en Groenland, geen plekken te vinden die niet op enig moment te maken hebben gehad met slavernij en of slavenhandel.

Slavernij was een algemeen geaccepteerd verschijnsel dat zich op verschillende manieren en in verschillende vormen manifesteerde. Het artikel dat Sylvana post is geschreven door een activiste uit de Verenigde Staten. De blanke auteur van het artikel meent dat alle blanken medeplichtig zijn aan de slavernij en de voortdurende onderdrukking. Door het oplaaien van het debat over Zwarte Piet gaat het de laatste tijd weer veel over slavernij. Er waren echter ook veel witte slaven – de zogenaamde christenslaven – daar hoor je echter niemand over.

De afgelopen weken vielen de woorden slaaf, slavernij en dergelijken vaak in de media.