Woorden met tussen n

Kijk bij het schrijven van een tussen – n en -s altijd naar het eerste woord van de samenstelling. Is dit een zelfstandig naamwoord dat in het meervoud eindigt op en? Dan schrijf je een tussenletter n: boekenkast, hondenhok, hartenlust. De regels voor de tussenletter – n – gelden voor samenstellingen waarin tussen de delen een toonloze e wordt gehoord. Als de toonloze e in beregoed) Volg vier stappen: Stap 1: Het eerste deel is een zelfstandig naamwoord (waar u `de` of `het` voor kunt zetten) èn het meervoud.

Woorden met tussen n

In veel samenstellingen en afleidingen gebruiken we een tussenklank : in bijvoorbeeld boeke( n )bon, panne( n )koek en wolke( n )loos is een uh-klank. De tussenklank wordt geschreven als -en- als het eerste deel van de samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat uitsluitend een meervoud op -(e ) n heeft: bessensap, boerendochter, boekenbon.

Het hok van een hond is een hondenhok. Ook de woorden Koninginnedag, Koninginnefeest en koninginnenacht schrijven we zonder tussen – n. Maar met tussen – n : koninginnensoep, koninginnenhapje, koninginnenrit. Alleen meervoud op -en: tussen – n, bv. Dubbel meervoud op -en en -s OF meervoud op -s OF geen meervoud: geen tussen – n, bv. In deze en vele andere samenstellingen worden de woorden met elkaar verbonden door -e- of -en-, dus door een doffe e die al dan niet gevolgd wordt door een n.

Woorden met tussen n

Dit hoofdstuk gaat over het al of niet toevoegen van die tussen – n. Als er één domein is waarin de Vlaamse taal de Nederlandse ver overtreft in.

Keer terug naar het menu "Eerste hulp" door hier te klikken. De tussenletter – n – ontstaat na het samenvoegen van twee woorden. Hierbij gelden de volgende regels: Met tussen – n. Om een antwoord op die vraag te geven moet je naar het linkerdeel van het woord kijken. Wanneer moet je een tussen – n schrijven? Is dat een woord dat een meervoud op -en heeft en niet op -es? Dan komt er vaak -en in de samenstelling van de twee woorden.

Woorden die een afleiding zijn, oftewel woorden met een achtervoegsel. Daar ligt de spelling bijna altijd voor vast. Let op: er is een verschil tussen schuldeloos (onschuldig) en schuldenloos. De regels zijn niet van toepassing op samenstellingen waarvan het eerste deel als afzonderlijk woord al op -en eindigt. Veel woorden in het Nederlands zijn samenstellingen.

Een samenstelling is een woord dat zelf weer uit twee of meer woorden bestaat. Een voorbeeld is kantoortuin, dat is opgebouwd uit de woorden kantoor en tuin.

Woorden met tussen n

Samengestelde woorden : gebruik van de tussenletter – n -. Sinds de nieuwe spelling een aantal jaren geleden is ingevoerd is het voor veel Nederlanders niet meer helemaal duidelijk wanneer er in samengestelde woorden wel of geen tussenletter – n – geschreven moet worden. Moet er in samenstellingen ( woorden die uit minimaal twee kleinere woorden bestaan) en -n geschreven worden of niet? Als het meervoud van het eerste deel van de samenstelling alleen een meervoud op -en heeft.

De Nederlandse taal zit vol met samengestelde woorden. Een eenvoudige variant daarvan zijn woorden die simpelweg aan elkaar geplakt zijn en zo een nieuw woord vormen zoals plakband, nagelvijl en theekop. In sommige gevallen moet er een verbinding tussen beide woorden komen in de vorm van.