Word bijlagen nummeren

In dit artikel beschreven voor verschillende systemen voor verschillende nummers die u kunt gebruiken in documenten die de koppen van hoofdstukken en aanhangsel koppen bevatten. Wat je ook kunt doen is het bijlage plus nummer toewijzen, dan met je rechtermuisknop in de nummering gaan staan en kiezen voor Nummering, Nieuwe. Het is hiernaast aan te raden om losse elementen in je bijlagen, zoals tabellen en figuren of interviews, nog apart te nummeren. Tabellen” hebt, dan kun je alle losse tabellen in deze bijlage een apart nummer ( en aparte titel) geven. Zo kun je hier specifiek naar verwijzen in de.

Figuren en tabellen nummeren in Word: automatisch!

Word bijlagen nummeren

Hoi, Als ik een bijlage toevoeg aan een Word document d. Nu vroeg ik mij af hoe ik deze hoofdstuknummers weg. Tweede inhoudsopgave in document invoegen. Bij een bepaald rapport horen altijd bijlagen. Onderaan het rapport moet ik vermelden welke bijlagen het rapport bevat. Ik zou daar graag iets van een inhoudsopgave plaatsen waardoor Word zelf de titels van de bijlagen vermeldt. Bijlage B gaat de nummering van niveau 2 dus door met de niveau 2 nummering van. In dit filmpje laat ik zien: – Hoe je een paginanummering in Word maakt.

Word bijlagen nummeren

Vervolgens stelt u de paginanummering in voor elk van deze secties door deze stappen te volgen. Notities: Als u Word Online gebruikt, kunt u wel pagina-einden toevoegen, maar geen sectie-einden. Als u de bureaubladversie van Word hebt, gebruikt u de opdracht Openen in Word om het document te openen. Veel mensen lukt het nog wel om de eerste pagina in een Word -document niet te laten nummeren, maar als dat er meer moeten worden of bijvoorbeeld als de nummering bij de bijlagen anders moet, dan lukt het niet meer. Hieronder volgt kort de uitleg over paginanummering. Wellicht overbodig, maar eerst misschien. Wanneer u een Word -document, is het soms nodig om een bijlage die gescheiden is van het lichaam van de tekst te maken.

Het gedeelte appendix kan verschillend worden opgemaakt en hebben een aparte set van paginanummering van de rest van het document. Een kruisverwijzing verwijst naar een item dat op een andere locatie in een document wordt weergegeven. In Word wordt een kruisverwijzing standaard ingevoegd als een. Plaats de cursor aan het begin van de eerste regel op de pagina waar u wilt stoppen, starten of paginanummering wijzigen. De eerste section is je verslag, de tweede section is de bijlage. Per section kun je dan de pagina instellen. Dan kan je het meteen ook mooier nummeren, bijv Bijlage A, Bijlage B, etc als nummering nemen. De kern van de scriptie moet ook zonder de bijlagen te lezen zijn.

Wel dient er een verwijzing in te staan naar de bijlagen. De kern bevat minimaal een keer een verwijzing naar de elke bijlage. Elke bijlage begint op een nieuwe pagina.

Word bijlagen nummeren

De paginanummering loopt door zodat. Ik wil in de inhoudsopgave van word wel mijn inleiding, bijlagen en bergippenlijst benoemen maar geen paginanummering zien. FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN. Secties, marges, paginanummers en automatische inhoudsopgave. Je kan de nummering zien door te dubbelklikken in de kop- of.

Iedereen die met nummering in documenten werkt voor hoofdstukken en paragrafen loopt er vroeg of laat tegenaan. Zoals in bovenstaande afbeelding is te zien, wordt de paragraafnummering niet doorgevoerd. Iedereen die in Word met nummering in documenten werkt voor hoofdstukken en paragrafen loopt er vroeg of laat tegenaan De nummering geeft ineens een andere nummering In dat geval is maar één.