Zetel definitie

De zetel is de plaats waar een rechtspersoon volgens de statuten gevestigd is. Een politieke zetel is een plaats in een gekozen orgaan, zoals de ledenraad of het bestuur van een vereniging, en met name van de wetgevende macht ( parlement, gemeenteraad enz.) in een land. Elke zetel wordt in principe bezet door één lid van dat orgaan. Plaats voor een raadslid in de gemeenteraad. Ieder raadslid heeft een vaste stoel in de gemeenteraad, een zetel, voor de periode waarvoor deze is gekozen. Deze zetels zijn gegroepeerd per partij. Hoewel misschien uit de tweede zin de indruk ontstaat dat gemeenteraadsleden vaste plaatsen hebben, kunnen deze. Registreer als nieuwe gebruiker om het Vlaamse Woordenboek op zijn best te kunnen gebruiken.

Als ingelogde gebruiker kunt ge bijvoorbeeld nieuwe termen aan ons woordenboek toevoegen, andermans definities verbeteren, en reageren op bestaande definities. Dit is slechts 1 definitie voor " zetel. Maar als het over de zetels van een auto gaat spreken we toch ook over een achterbank. Ingelogde gebruikers kunnen reacties aan deze definitie toevoegen. Benieuwd naar de betekenis van statutaire zetel ? Lees hier dan verder, de specialisten van AMS Advocaten leggen het aan u uit!

Zetel definitie

Grootste financieel-economische lexicon in NL-taalgebied. Op dit adres staat de rechtspersoon geregistreerd bij officiële instanties als een kamer van koophandel.

Een vennootschap kan overigens andere werkadressen en correspondentieadressen hebben. De term maatschappelijke zetel wordt in Vlaanderen gebruikt, in Nederland wordt doorgaans gesproken over statutaire. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn bijvoorbeeld fauteuil (voor één persoon ) en zitbank of sofa (voor meerdere personen). Elke commissie bedoeld in § ‧ is samengesteld uit een lid per instelling waarvan de zetel of een vestiging zich in de zone bevindt en uit een vertegenwoordiger van elke syndicale vereniging erkend krachtens de wet van ‧ september ‧ die de relaties organiseert tussen de publieke autoriteiten en de syndicaten van de.

Maar, zou het nu niet tijd worden dat wij onze definitie ook wat vollediger maakten, en deze stuitplaats verlieten om in het Doolhof onzer stof een beter weg te zoeken. Ja, dat zou het zeeker wel, maar we zitten hier zo zoet bij mekaér te keuvelen, dat ik wel bekennen wil, dat ik er tegen schrik om weér aan dat hagchelijke. Afwikkelondernemingen met zetel in Nederland zijn verplicht aan DNB kennis te geven van een aantal feiten en omstandigheden. DNB door middel van het kennisgevingsformulier afwikkelondernemingen, onder vermelding ten aanzien van welke in de definitie van afwikkeldiensten onderscheiden. Een exploitatiezetel is elke vestiging of activiteitencentrum met een bepaalde stabiliteit.

Ten aanzien van de dienstencheque-werknemers is het de plaats waar de werknemers de dienstencheques binnen brengen, waar de activiteit werkelijk wordt georganiseerd. Het is de plaats waar de sociale contacten tussen de 2. In antwoord op een eerder gestelde vraag over de aanvraag van een BTW- nummer door een belastingplichtige zegt u dat de zetel van de vennootschap aan. België voorhanden is, dat dit adres kan worden aangemerkt als fiscaal domicilie in de zin van de definitie vermeld onder punt 1. De zetel “Tseu-Hi” is breed (80cm) waardoor hij comfortabel wordt. Een definitie van de term werkelijke zetel is niet eenvoudig te geven, aangezien het begrip niet uniform wordt uitgelegd.

Aangesloten kan worden bij de plaats waar de vennootschap feitelijk de sterkste maatschappelijke en economische band mee heeft22, waar haar centrum van activiteiten zich bevind23, waar het.