Zich bezighouden met betekenis

Je hebt gezocht op het woord: bezighouden. Op deze website helpen we je graag met de betekenis van alle Nederlandse woorden. Hij hield zo de kinderen even bezig. Met alle examens voor de boeg werden de studenten flink beziggehouden.

Zij hielden zich bezig met het ontwerp van nieuwe zonnecellen. Ander woord voor zich bezighouden met?

Zich bezighouden met betekenis

Op deze pagina vind je een lijst van synoniemen met dezelfde betekenis als zich bezighouden met in het Nederlands. NL: Dat zal je wel even bezighouden. NL: die gedachte houdt mij voortdurend bezig EN: haunts me, occupies my mind. NL: zich bezighouden met EN: be engaged in. Staat je antwoord er niet bij of heb. Een stoeprand is niet meer dan een lichte verandering in hoogte van de verharde massa waarmee we de aarde hebben bedekt en heeft alleen betekenis voor degenen die zich bezighouden met concepten als wegen, voetgangers en verkeer.

De blindengeleidehond moet leren dat de stoeprand belangrijk is voor zijn. De analogie slaat op het proces van het opnemen van een borrelglaasje op een party en het in figuurlijke zin te gebruiken om zich met de andere gasten in een.

Zich bezighouden met betekenis

Het woord zorg is erg belangrijk als je de vraag waarmee een helpende zich bezighoudt, wilt beantwoorden. Zorgen kun je omschrijven als het zorgdragen, het waken voor iets of iemand. Voor- en vroegschoolse educatie Voor- en vroegschoolse educatie (vve) valt onder het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) en richt zich op allochtone en autochtone kinderen. De brede school De brede school is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen.

Het is bovendien belangrijk om de verhalen van. Translation and Meaning of bezighouden in Almaany English-Dutch Dictionary. Een van de gemakkelijkste antwoorden luidt dat filosofie datgene is waarmee filosofen zich bezighouden. Traductions en contexte de " zich bezighouden " en néerlandais-français avec Reverso Context : die zich bezighouden.

Vertalingen in context van "gemoederen bezighouden " in Nederlands-Engels van Reverso Context: Bricks dood blijft de gemoederen bezighouden. Wil je deze les geven kopieer de woorden dan even naar word, zonder de betekenissen ! Allerlei groeperingen welke zich met alternatieve activiteiten bezighouden. In het kader van een ander programma werd kinderen geleerd om de betekenis van gezichtsuitdrukkingen nauwkeuriger te duiden, waardoor ze beter konden reageren. In niet-geïndustrialiseerde samenlevingen zou seksesegregatie een gevolg kunnen zijn van het soort activiteiten waarmee kinderen zich bezighouden. De wellicht bekendste betekenis van traverse is die van een ongelijkvloerse voetgangersoversteek die over een andere verkeersader (weg, spoor, water etc) heen. Onder mensen die zich bezighouden met ruimtelijke ordening wordt het woord traverse ook gebruikt om het traject van een doorgaande provinciale weg of. Filosofie" blijft dus een notoir lastig te definiëren begrip en de vraag "wat is filosofie" is op zich een complexe filosofische vraag.

Geschiedfilosofie is een tak van de filosofie die zich enerzijds bezighoudt met de betekenis die mogelijk kan worden toegekend aan de menselijke geschiedenis en anderzijds de praktijk van. Afhankelijk van de context kan in plaats van zorgen voor (iets) bijvoorbeeld ook zorg dragen voor (iets), zich bezig houden met (iets), belast zijn met (iets) gebruikt worden.

Zich bezighouden met betekenis

Gaan deurwaarders zich bezighouden met mediation in plaats van met procederen? In Rechtsvordering wordt een nieuw artikel 22a. De term "mainstream" heeft twee onderling samenhangende betekenissen. Hij wordt gebruikt om de organisaties aan te duiden die zich bezighouden met " algemene" mensenrechtenkwesties. Binnen het VN-systeem zijn dit vooral de politieke organen en de comités van deskundigen in Genève en binnen de regionale. Onderdeel van de economische wetenschap dat zich bezighoudt met het economisch gedrag van mensen of bedrijven op nationale of internationale schaal.

Kenmerk van de macro-economie is dat ze zich bezighouden met de bestudering van economische systemen als geheel.