Zorgverzekering zonder winstoogmerk

Duidelijk zichtbaar, presenteert de verzekeraar Univé zich openbaar met het predikaat: " zonder winstoogmerk ". Andere verzekeraars laten dit begrip seco. Wij zijn een coöperatieve zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Unive is een verzekeringsorganisatie die werkt als vereniging zonder winstoogmerk en de leden centraal stelt. Unive biedt schade- zorg en levensverzekeringen aan en financiele.

DSW verlaagt de premie én het eigen risico. We verlagen het verplicht eigen risico met een symbolisch bedrag van € 10 naar € 375. De meeste zorgverzekeraars hebben inderdaad geen winstoogmerk. Zij zijn geen bedrijven met aandeelhouders, maar onderdeel van coöperaties. Volgens minister Schippers van Volksgezondheid zit 98% van de verzekerden in Nederland bij verzekeraars zonder winstoogmerk. Zouden de reserves van zorgverzekeraars niet terug moeten naar de zorg? VGZ is een coöperatie zonder winstoogmerk en heeft geen aandeelhouders. De reserves die zorgverzekeraars hebben, zijn bedoeld om ook bij tegenvallende inkomsten of hogere uitgaven aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.

Bij Univé Verzekeringen, de verzekeraar zonder winstoogmerk, kunt u terecht voor al uw schade-, zorg- en levensverzekeringen, hypotheken en pensioenen.

Zorgverzekering zonder winstoogmerk

Behalve ONVZ biedt de zorgverzekeraar ook zorgverzekeringen van VvAA en PNO Zorg, dat al. Zorg en Zekerheid: regionale zorgverzekeraar voor de Randstad. Deze verzekeraar zonder winstoogmerk komt uit Leiden en heeft de driehoek Amsterdam-Den-Haag-Utrecht als werkterrein. ASR keert dus wel dividend uit, maar opereert volgens de statuten zonder winstoogmerk.

Ook bij de andere zorgverzekeraars is het ontbreken van winstoogmerk statutair opgenomen. Univé is een coöperatieve verzekeraar die werkt als vereniging zonder winstoogmerk. Klanten van Univé zijn in de meeste gevallen ook lid van de vereniging. De naam Uvit staat voor Univé, VGZ, IZA, Trias.

ONVZ is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij die zich uitsluitend richt op het gebied van zorgverzekeringen. ONVZ is een onderlinge waarborgmaatschappij en handelt daarmee zonder winstoogmerk. ONVZ een middelgrote zorgverzekeraar. Naast het aanbieden van zorgverzekeringen bemiddelde Trias in reisverzekeringen en uitvaartverzekeringen.

Als onderlinge waarborgmaatschappij handelde Trias zonder winstoogmerk. Dit kan direct worden uitgekeerd of worden verrekend in de premie. Zorgverzekeraar Trias was een Nederlandse zorgverzekeraar en telde meer dan 400. De kosten kunnen ontstaan als gevolg van ziekte, ongeval of gebrek, maar ook uit preventie (controle tandarts) of zonder dat er sprake is van ziekte of gebrek, bijvoorbeeld zwangerschap of om cosmetische redenen. Meestal biedt deze verzekering een gedeeltelijke of gehele vergoeding van de noodzakelijke kosten voor. Univé, één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland, werkt zonder winstoogmerk.

Zorgverzekering zonder winstoogmerk

Ze biedt drie soorten basispolissen aan.

Dit zijn een restitutiepolis en twee naturapolissen. Bij een naturapolis krijg je zorg aangeboden van een zorgverlener dat een contract heeft met Univé. De restitutiepolis is hierdoor iets duurder. Het is een coöperatieve organisatie zonder winstoogmerk. Dat Univé geen winstoogmerk heeft is te zien in de diensten en producten die Univé aanbiedt. Wanneer je een nieuwe klant wordt bij Univé kun je extra korting krijgen op je. Het is duidelijk dat het ondernemingsklimaat in de zorgverzekeringsbranche de droom is van iedere ondernemer.

Hoewel de zorgverzekeraars private ondernemingen zijn, presenteren ze zich als coöperaties zonder winstoogmerk.